Holmen Kanvas-barnehage

photo (5)
photo (29)
photo (26)
photo (28)
photo (22)
photo (7)
photo (6)
photo (21)
photo (3)
photo (10)
photo (9)
photo (15)

Velkommen til Holmen Kanvas-barnehage

Barnehagen har 44 barn fordelt på 3 avdelinger, i alder 1-6 år og 11 ansatte. Huset vårt er en trevilla fra begynnelsen av 1900 tallet. Barnehagen ligger skjermet for biltrafikk, midt i et villastrøk med gode muligheter for turer. Den har vært i drift i 40  år 2018. I april 2015 kjøpte Stiftelsen Kanvas barnehagen fra Oslo kommune.

Vår visjon er: «Holmen Kanvas Barnehage skal være et lekende, inspirerende og trygt sted for barn, foreldre og ansatte».

Lek,samspill og natur skal ha fremtredende plass og vise seg i vårt daglige arbeid. Lek har stor egenverdi i seg selv, og er en viktig del av barnekulturen og barnas muligheter for utvikling og læring. Gjennom lek og læring ønsker vi å utvikle en positiv selvfølelse, fremme glede og humor, gode verdier og holdninger hos barnet.

De ansatte i barnehagen er en engasjert gruppe med stor faglig kompetanse. Her er mye omsorg, lek og læring. Vi ser på fellesskapet og barnegruppen som en viktig læringsarena. Vi gir barna mange ulike fellesopplevelser i og utenfor barnehagen.

Vi er gode språkforbilder og skaper et miljø med dette i fokus.

Kontaktinfo

Åpningstider

Man - Fre
07.30 - 17.00

Telefon

45962255

Besøksadresse

Holmenveien 47 E
0376 Oslo

Daglig leder


45962525
holmen@kanvas.no

Fakta om Holmen Kanvas-barnehage

Slik jobber vi i Kanvas

Kanvas' mål for læringsarbeidet!

Våre 4 mål for læringsarbeidet sier noe om hvordan læringsmiljøet skal være i Kanvas-barnehagene og hva vi ønsker at barna skal lære.

Se filmene her!

Årsplan og 3-årsplan

Årsplanen inneholder informasjon om barnehagen og vår pedagogiske handlingsplan

Les årsplanen

Informasjonshefte til foreldre

Her kan du lese mer om hvordan barnehagen jobber med foreldresamarbeid, foreldrerådet og samarbeidsutvalget (SU)

Les informasjonsheftet

Kanvas filmen "Små barn - store muligheter"

Kanvas er stolt over å kunne dele Kanvas-filmen «små barn – store muligheter», som er spilt inn sommeren 2016 i 3 av våre barnehager

Se filmen

Kanvas er Miljøfyrtårnsertifisert!

Høsten 2019 ble 66 Kanvas-barnehager Miljøfyrtårnsertifisert.

Les mer!

Om Kanvas

Kanvas skal bidra til en engasjert hverdag for barn, foreldre og ansatte.

Mer om Kanvas' visjon og formål

Vår barnehage

Sosial kompetanse

Glade voksne, skaper glade barn! Sosial kompetanse er en forutsetning for verdsetting, vennskap og sosial integrering.

Les mer

Lek- der læring skjer!

Lek er ikke bare lek- lek gir glede og er lystbetont samtidig som den er barns viktigste arena for læring. Lek er læring, og barnehagens helt sentrale arbeidsmetode.

Les mer

Omsorg og relasjoner

Alle barna skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Vi i Holmen Kanvas-barnehage tar dette på alvor! Vi har et ansvar for å skape gode relasjoner til barna, slik at alle opplever trygghet og omsorg!

Les mer

Tilvenning- en god start i barnehagen!

Når et barn begynner i barnehage, er det ofte første gang foreldrene overleverer en del av omsorgs- og oppdragelsesansvaret for barnet til andre. Derfor er akkurat tilvenning så viktig for oss; både å ta vare på barnet, men også foreldrene

Les mer

Merke- og planleggingsdager

Ansatte

Lene Hovdan

Daglig leder

Mer om Lene

Ansatt siden:
03.08.2020

Utdanning:
Førskolelærer

Fordypning:
Drama

Videreutdanning:
Diverse videreutdanninger: se under annen info.

Språk:
Norsk

Fritekst:
To emner under "Master of Management" på BI: "Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen" og "Barnehagen som lærende organisasjon". Og etterutdanning i "Spesialpedagogikk" og "Organisasjonspsykologi og ledelse".

Mindre om Lene

Charlotte Skurdal

Barnehagelærer

Mer om Charlotte

Avdeling:
Ekorn

Ansatt siden:
01.04.2019

Utdanning:
Barnevernspedagog og barnehagelærer

Videreutdanning:
Småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk

Mindre om Charlotte

Lars Andrè Holtehagen

Barnehagelærer

Mer om Lars Andrè

Avdeling:
Rev

Ansatt siden:
28.11.2019

Utdanning:
Førskolelærer

Fordypning:
Småbarnspedagogikk

Verv:
Tillitsvalgt Utdanningsforbundet

Språk:
Norsk

Mindre om Lars Andrè

Marte Olsen

Barnehagelærer

Mer om Marte

Avdeling:
Bjørn

Ansatt siden:
30.07.2018

Utdanning:
Utdannet lærer: Adjunkt med opprykk.

Fordypning:
Språk, litteratur.

Videreutdanning:
Småbarnspedagogikk og tar barnehagepedagogikk barnehageåret 20/21

Ansvarsområde:
Skolestarterne

Språk:
Norsk

Fritekst:
Master i nordiske studier (UiO, 2018-2020)

Mindre om Marte

Ken-Andrè Næss Bowitz

Barnehagelærer på disp

Mer om Ken-Andrè

Avdeling:
Rev

Ansatt siden:
01.08.2020

Utdanning:
Barnehagelærer 1. året

Språk:
Norsk

Mindre om Ken-Andrè

Synøve Dal

Barnehagelærer

Mer om Synøve

Avdeling:
Bjørn

Ansatt siden:
01.08.2014

Utdanning:
Barnevernspedagog

Videreutdanning:
Barnehage- og småbarnspedagogikk

Ansvarsområde:
Språk

Språk:
Norsk

Mindre om Synøve

Ayse Kurtulus

Assistent

Mer om Ayse Kurtulus

Avdeling:
Bjørn

Mindre om Ayse Kurtulus

Linn-Rebekka Bernersson

Fagarbeider

Mer om Linn-Rebekka

Avdeling:
Ekorn

Ansatt siden:
03.08.2020

Utdanning:
Barne- og ungdomsarbeider

Språk:
Norsk

Fritekst:
Linn-Rebekka har mange års erfaring som fagarbeider i barnehage.

Mindre om Linn-Rebekka

Alexandra Pendavis

Assistent

Mer om Alexandra

Avdeling:
Rev

Ansatt siden:
10.01.2020

Verv:
SU-representant

Språk:
Norsk

Fritekst:
Alexandra har flere års erfaring fra jobb i barnehage.

Mindre om Alexandra

Hanne Fleischer

Assistent

Mer om Hanne

Avdeling:
Bjørn

Ansatt siden:
06.01.2006

Utdanning:
Skredder

Ansvarsområde:
Verneombud

Verv:
Verneombud

Språk:
Norsk

Mindre om Hanne

Margarete Lopes Patey

Assistent

Mer om Margarete Lopes

Avdeling:
Ekorn

Ansatt siden:
01.08.2007

Ansvarsområde:
Musikk

Mindre om Margarete Lopes

Johanne Kristoffersen

Assistent

Mer om Johanne

Avdeling:
Bjørn

Ansatt siden:
31.08.2020

Språk:
Norsk

Fritekst:
Johanne flere års erfaring som assistent i barnehage.

Mindre om Johanne

Avdelinger

Opptak

Opptak i Kanvas-barnehager

Praktisk informasjon for deg som søker plass i Kanvas-barnehagene!

Les mer

Søke barnehageplass?

Klikk her for å komme direkte til kommunens søknadsportal for denne barnehagen!

Søk opptak