Holmen Kanvas-barnehage

photo (5)
photo (29)
photo (26)
photo (28)
photo (22)
photo (7)
photo (6)
photo (21)
photo (3)
photo (10)
photo (9)
photo (15)

Velkommen til Holmen Kanvas-barnehage

I Holmen Kanvas-barnehage jobber vi i tråd med nyere forskning på barnehagefeltet rundt definisjoner på god kvalitet i barnehagen. 

Gjennom systematisk observasjon, dokumentasjon og kartlegging av vår egen kvalitet ønsker vi å sikre en trygg og god barndom, samtidig som vi tilrettelegger for god utvikling og progresjon i læringsarbeidet og læringsmålene. 

I Holmen Kanvas-barnehage er opp mot 50% av personalet barnehagelærerutdannet, i tillegg har vi fagarbeidere og assistenter med lang og god erfaring med utviklingsarbeid med barn. 

Barnehagen jobber med nære tilknytninger og gode relasjoner mellom barn/voksne og barn/barn. Vi skal tilby barna gode og varierte lekematerialer og vite at den beste læringen skjer gjennom lek der barna selv tar initiativ og den ansatte er deltakende og støttende, eller i ansattinitierte aktiviteter der barna er sterkt medvirkende i innholdet.

I Holmen Kanvas-barnehage er vi spesielt opptatt av å støtte barnas språkutvikling og selvreguleringsferdigheter. Barnehagen er et inkluderende fellesskap der mangfoldet vi omgir oss skal fremmes som en berikelse i hverdagen vår. 

 

Kontaktinfo

Åpningstider

Man - Fre
07.30 - 17.00

Telefon

45962255

Besøksadresse

Holmenveien 47 E
0376 Oslo

Daglig leder


45962525
holmen@kanvas.no

Fakta om Holmen Kanvas-barnehage

Slik jobber vi i Kanvas

Ideell for barn

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål.

Se filmen

Årsplan og 3-årsplan

I årsplanen finner du barnehagens pedagogiske handlingsplan.

Les årsplanen

Informasjonshefte

I informasjonsheftet finner du praktisk informasjon om barnehagen.

Les informasjonsheftet

Kanvas' mål for læringsarbeidet

Lær mer om hva barn skal erfare i en Kanvas-barnehage

Se filmene

Godt psykososialt barnehagmiljø

Slik jobber Kanvas med det psykososiale barnehagemijøet

Se filmen

Bærekraftig utvikling i Kanvas

Kanvas-barnehagene er Miljøfyrtårnsertifisert.

Les mer

Vår barnehage

Sosial kompetanse

Glade voksne, skaper glade barn! Sosial kompetanse er en forutsetning for verdsetting, vennskap og sosial integrering.

Les mer

Lek- der læring skjer!

Lek er ikke bare lek- lek gir glede og er lystbetont samtidig som den er barns viktigste arena for læring. Lek er læring, og barnehagens helt sentrale arbeidsmetode.

Les mer

Omsorg og relasjoner

Alle barna skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Vi i Holmen Kanvas-barnehage tar dette på alvor! Vi har et ansvar for å skape gode relasjoner til barna, slik at alle opplever trygghet og omsorg!

Les mer

Tilvenning- en god start i barnehagen!

Når et barn begynner i barnehage, er det ofte første gang foreldrene overleverer en del av omsorgs- og oppdragelsesansvaret for barnet til andre. Derfor er akkurat tilvenning så viktig for oss; både å ta vare på barnet, men også foreldrene

Les mer

Merke- og planleggingsdager

Ansatte

Lene Hovdan

Daglig leder

Mer om Lene

Ansatt siden:
03.08.2020

Utdanning:
Førskolelærer

Fordypning:
Drama

Videreutdanning:
«Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen" «Barnehagen som lærende organisasjon" "Spesialpedagogikk" "Organisasjonspsykologi og ledelse".

Språk:
Norsk

Fritekst:
Lene har vært ansatt i Kanvas siden 2006 og har jobbet som daglig leder i Mølleplassen Kanvas-barnehage og som assisterende daglig leder i Midtstuen Kanvas-barnehage før hun begynte i Holmen i 2020.

Mindre om Lene

Marte Olsen

Barnehagelærer

Mer om Marte

Avdeling:
Bjørn

Ansatt siden:
30.07.2018

Utdanning:
Utdannet lærer: lektor med tilleggsutdanning

Fordypning:
Språk, litteratur.

Videreutdanning:
Småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk

Ansvarsområde:
Faglig leder på Bjørn Skolestarterne

Verv:
SU-representant

Språk:
Norsk

Fritekst:
Master i nordisk litteratur (UiO)

Mindre om Marte

Charlotte Skurdal

Barnehagelærer

Mer om Charlotte

Avdeling:
Rev

Ansatt siden:
01.04.2019

Utdanning:
Barnevernspedagog

Videreutdanning:
Småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk

Mindre om Charlotte

Ken-Andrè Næss Bowitz

Barnehagelærer

Mer om Ken-Andrè

Avdeling:
Rev

Ansatt siden:
01.08.2020

Utdanning:
Barnehagelærer 1. året

Ansvarsområde:
Faglig leder på Rev

Verv:
SU-representant

Språk:
Norsk

Fritekst:
Ken har god erfaring fra jobb i barnehage og har for tiden permisjon fra studiet (barnehagelærer). Han er ansatt i et årsvikariat som barnehagelærer i Holmen: 2020/2021.

Mindre om Ken-Andrè

Laila Møller

Barnehagelærer

Mer om Laila

Avdeling:
Ekorn

Ansatt siden:
01.02.2021

Utdanning:
Profesjonsbachelor i pedagogikk

Fordypning:
Mennesker med sosiale problemer

Ansvarsområde:
Faglig leder på avdeling Ekorn

Språk:
Dansk

Mindre om Laila

Christina Pedersen

Barnehagelærer

Mer om Christina

Avdeling:
Rev

Ansatt siden:
01.02.2021

Utdanning:
Barnehagelærer

Fordypning:
Sosial- og spesialpedagogikk

Videreutdanning:
Læring, Kontakt og trivsel

Ansvarsområde:
Faglig leder på avdeling Rev.

Språk:
Dansk

Fritekst:
Christina ble utdannet i 2015 og har erfaring fra jobb på døgninstitusjon for barn og unge med fysisk og psykisk utviklingshemming. Hun har god erfaring i å knytte nære, gode og utviklende relasjoner. Igangsetter av meningsfulle og morsomme aktiviteter, samt har gode kommunikative aspekter både verbalt og ikke-verbalt.

Mindre om Christina

Siri Haugland Andersen

Fagarbeider

Mer om Siri

Avdeling:
Bjørn

Ansatt siden:
08.03.2021

Utdanning:
Barne- og ungdomsarbeider

Språk:
Norsk

Fritekst:
Siri har lang erfaring som fagarbeider i barnehage.

Mindre om Siri

Linn-Rebekka Bernersson

Fagarbeider

Mer om Linn-Rebekka

Avdeling:
Ekorn

Ansatt siden:
03.08.2020

Utdanning:
Barne- og ungdomsarbeider

Språk:
Norsk

Fritekst:
Linn-Rebekka har mange års erfaring som fagarbeider i barnehage.

Mindre om Linn-Rebekka

Joakim Myhre

Assistent/vikar

Mer om Joakim

Rune Bjugan

Assistent

Mer om Rune

Avdeling:
Bjørn

Ansatt siden:
04.01.2021

Ansvarsområde:
Støtteassistent for barn med særskilt behov. Rune jobber ca 50% i Holmen og har 15 års erfaring fra barnehage.

Språk:
Norsk

Mindre om Rune

Alexandra Pendavis

Assistent

Mer om Alexandra

Avdeling:
Rev

Ansatt siden:
10.01.2020

Ansvarsområde:
Verneombud

Verv:
SU-representant

Språk:
Norsk

Fritekst:
Alexandra har flere års erfaring fra jobb i barnehage.

Mindre om Alexandra

Johanne Kristoffersen

Assistent

Mer om Johanne

Avdeling:
Bjørn

Ansatt siden:
31.08.2020

Språk:
Norsk

Fritekst:
Johanne flere års erfaring som assistent i barnehage. Hun har jobbet med både store og små barn tidligere, men jobber nå på 3-6 årsavdelingen Bjørn. Johanne er glad i musikk, sang og film, i tillegg til friluftsliv.

Mindre om Johanne

May Hegseth

Annet

Mer om May

Avdeling:
Bjørn

Ansvarsområde:
May er støttepedagog for barn med særskilte behov. May er ansatt i bydelen, men jobber 20 timer i Holmen.

Språk:
Norsk

Mindre om May

Avdelinger

Opptak

Opptak i Kanvas-barnehager

Praktisk informasjon for deg som søker plass i Kanvas-barnehagene!

Les mer

Søke barnehageplass?

Klikk her for å komme direkte til kommunens søknadsportal for denne barnehagen!

Søk opptak