Holmen Kanvas-barnehage

photo (6)
Image (00A)
photo (3)
photo venner (8)
photo (6)
photo (7)
Jul
photo (13)
photo (15)
2022 photo
Image (008)
Godkjenning lærebedrift
Dinosaurklubben photo (6)
photo (14)
bålpanne

Velkommen til Holmen Kanvas-barnehage

I Holmen Kanvas-barnehage jobber vi i tråd med nyere forskning på barnehagefeltet. 

Gjennom observasjon, dokumentasjon og kartlegging av vår egen kvalitet ønsker vi å sikre en trygg og god barndom, samtidig som vi tilrettelegger for god utvikling og progresjon i læringsarbeidet og læringsmålene. Barnehagen har en personalgruppe med høy faglig kompetanse, vi har flere ansatte med videreutdanninger og mastergrad. Dette inkluderer at vi har en barnehagelektor med ansvar for faglig utvikling.

Barnehagen jobber med nære tilknytninger og gode relasjoner mellom barn/ansatte og barn/barn. Vi skal tilby barna gode og varierte lekematerialer og vite at den beste læringen skjer gjennom lek der barna selv tar initiativ og den ansatte er deltakende og støttende, eller i ansattinitierte aktiviteter der barna er sterkt medvirkende i innholdet.

I Holmen Kanvas-barnehage er vi spesielt opptatt av å støtte barnas språkutvikling og sosial kompetanse. Barnehagen er et inkluderende fellesskap der mangfoldet vi omgir oss skal fremmes som en berikelse i hverdagen vår. 

Vi har ansvaret for å ta vare på barnehagens fellesskap samtidig som vi har fokus på at barna skal utvikle empati, ta selvstendige valg og lære seg til å løse konflikter.

Kontaktinfo

Åpningstider

Man - Fre
07.30 - 17.00

Telefon

45962255

Besøksadresse

Holmenveien 47 E
0376 Oslo

Daglig leder


45962525
holmen@kanvas.no

Fakta om Holmen Kanvas-barnehage

Slik jobber vi i Kanvas

Ideell for barn

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål.

Se filmen

Årsplan og 3-årsplan

I årsplanen finner du barnehagens pedagogiske handlingsplan.

Les årsplanen

Informasjonshefte

I informasjonsheftet finner du praktisk informasjon om barnehagen.

Les informasjonsheftet

Kanvas' mål for læringsarbeidet

Lær mer om hva barn skal erfare i en Kanvas-barnehage

Se filmene

Godt psykososialt barnehagmiljø

Slik jobber Kanvas med det psykososiale barnehagemijøet

Se filmen

Bærekraftig utvikling i Kanvas

Kanvas-barnehagene er Miljøfyrtårnsertifisert.

Les mer

Vår barnehage

Sosial kompetanse

Glade voksne, skaper glade barn! Sosial kompetanse er en forutsetning for verdsetting, vennskap og sosial integrering.

Les mer

Lek- der læring skjer!

Lek er ikke bare lek- lek gir glede og er lystbetont samtidig som den er barns viktigste arena for læring. Lek er læring, og barnehagens helt sentrale arbeidsmetode.

Les mer

Omsorg og relasjoner

Alle barna skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Vi i Holmen Kanvas-barnehage tar dette på alvor! Vi har et ansvar for å skape gode relasjoner til barna, slik at alle opplever trygghet og omsorg!

Les mer

Tilvenning- en god start i barnehagen!

Når et barn begynner i barnehage, er det ofte første gang foreldrene overleverer en del av omsorgs- og oppdragelsesansvaret for barnet til andre. Derfor er akkurat tilvenning så viktig for oss; både å ta vare på barnet, men også foreldrene

Les mer

Merke- og planleggingsdager

19.
Mai

Planleggingsdag

31.
Mai

Kanvasfestival for skolestarterne

15.
Juni

Sommerfest med familien

Ansatte

Lene Hovdan

Daglig leder

Mer om Lene

Ansatt siden:
03.08.2020

Utdanning:
Førskolelærer

Fordypning:
Drama

Videreutdanning:
"Ledelse av endring og utvikling", «Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen" «Barnehagen som lærende organisasjon" "Spesialpedagogikk" "Organisasjonspsykologi og ledelse".

Språk:
Norsk, engelsk

Fritekst:

Mindre om Lene

Hedda Westerhagen Jakobsen

Barnehagelektor

Mer om Hedda

Ansatt siden:
01.08.2022

Utdanning:
Barnehagelærer med mastergrad

Fordypning:
Barn med særlige behov

Videreutdanning:
Master i barnehagekunnskap

Ansvarsområde:
Barnehagens faglige utvikling.

Språk:
Norsk, engelsk

Mindre om Hedda

Nesibe Nur Alhan

Barnehagelærer

Mer om Nesibe Nur

Avdeling:
Ekorn

Ansatt siden:
01.08.2022

Utdanning:
Barnehagelærer med mastergrad

Mindre om Nesibe Nur

Oliver Duval

Barnehagelærer

Mer om Oliver

Avdeling:
Bjørn

Ansatt siden:
01.04.2022

Utdanning:
Barnehagelærer

Fordypning:
Skole- og fritid

Mindre om Oliver

Christina Pedersen

Barnehagelærer

Mer om Christina

Avdeling:
Rev

Ansatt siden:
01.02.2021

Utdanning:
Barnehagelærer

Fordypning:
Sosial- og spesialpedagogikk

Videreutdanning:
Læring, Kontakt og trivsel

Ansvarsområde:
Faglig leder på avdeling Rev.

Språk:
Dansk

Fritekst:
Christina ble utdannet i 2015 og har erfaring fra jobb på døgninstitusjon for barn og unge med fysisk og psykisk utviklingshemming. Hun har god erfaring i å knytte nære, gode og utviklende relasjoner. Igangsetter av meningsfulle og morsomme aktiviteter, samt har gode kommunikative aspekter både verbalt og ikke-verbalt.

Mindre om Christina

Siri Haugland Andersen

Barnehagelærer på dispensasjon

Mer om Siri

Avdeling:
Rev

Ansatt siden:
08.03.2021

Utdanning:
Barne- og ungdomsarbeider

Språk:
Norsk

Fritekst:
Siri har lang erfaring som fagarbeider i barnehage.

Mindre om Siri

Joakim Myhre

Assistent

Mer om Joakim

Avdeling:
Rev

Ansatt siden:
02.08.2021

Utdanning:
Bachelor i populærmusikk

Videreutdanning:
Faglærer i musikk

Språk:
Norsk

Mindre om Joakim

Ingrid Vaula Foss

Assistent

Mer om Ingrid

Avdeling:
Ekorn

Ansatt siden:
01.11.2021

Utdanning:
3 år av barnehagelærerutdanningen (deltid)

Verv:
Verneombud

Mindre om Ingrid

Camilla Harket

Assistent

Mer om Camilla

Avdeling:
Bjørn

Ansatt siden:
01.02.2022

Mindre om Camilla

Lage Johansen

Assistent/vikar

Mer om Lage

Avdeling:
Bjørn

Ansatt siden:
03.01.2023

Mindre om Lage

Avdelinger

Opptak

Opptak i Kanvas-barnehager

Praktisk informasjon for deg som søker plass i Kanvas-barnehagene!

Les mer

Søke barnehageplass?

Klikk her for å komme direkte til kommunens søknadsportal for denne barnehagen!

Søk opptak