Holmen Kanvas-barnehage

photo (5)
photo (29)
photo (26)
photo (28)
photo (22)
photo (7)
photo (6)
photo (21)
photo (3)
photo (10)
photo (9)
photo (15)

Velkommen til Holmen Kanvas-barnehage

I Holmen Kanvas-barnehage jobber vi i tråd med nyere forskning på barnehagefeltet rundt definisjoner på god kvalitet i barnehagen. 

Gjennom systematisk observasjon, dokumentasjon og kartlegging av vår egen kvalitet ønsker vi å sikre en trygg og god barndom, samtidig som vi tilrettelegger for god utvikling og progresjon i læringsarbeidet og læringsmålene. 

I Holmen Kanvas-barnehage er opp mot 50% av personalet barnehagelærerutdannet, i tillegg har vi fagarbeidere og assistenter med lang og god erfaring med utviklingsarbeid med barn. 

Barnehagen jobber med nære tilknytninger og gode relasjoner mellom barn/voksne og barn/barn. Vi skal tilby barna gode og varierte lekematerialer og vite at den beste læringen skjer gjennom lek der barna selv tar initiativ og den ansatte er deltakende og støttende, eller i ansattinitierte aktiviteter der barna er sterkt medvirkende i innholdet.

I Holmen Kanvas-barnehage er vi spesielt opptatt av å støtte barnas språkutvikling og selvreguleringsferdigheter. Barnehagen er et inkluderende fellesskap der mangfoldet vi omgir oss skal fremmes som en berikelse i hverdagen vår. 

 

Kontaktinfo

Åpningstider

Man - Fre
07.30 - 17.00

Telefon

45962255

Besøksadresse

Holmenveien 47 E
0376 Oslo

Daglig leder


45962525
holmen@kanvas.no

Fakta om Holmen Kanvas-barnehage

Slik jobber vi i Kanvas

Ideell for barn

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål.

Se filmen

Årsplan og 3-årsplan

I årsplanen finner du barnehagens pedagogiske handlingsplan.

Les årsplanen

Informasjonshefte

I informasjonsheftet finner du praktisk informasjon om barnehagen.

Les informasjonsheftet

Kanvas' mål for læringsarbeidet

Lær mer om hva barn skal erfare i en Kanvas-barnehage

Se filmene

Godt psykososialt barnehagmiljø

Slik jobber Kanvas med det psykososiale barnehagemijøet

Se filmen

Bærekraftig utvikling i Kanvas

Kanvas-barnehagene er Miljøfyrtårnsertifisert.

Les mer

Vår barnehage

Sosial kompetanse

Glade voksne, skaper glade barn! Sosial kompetanse er en forutsetning for verdsetting, vennskap og sosial integrering.

Les mer

Lek- der læring skjer!

Lek er ikke bare lek- lek gir glede og er lystbetont samtidig som den er barns viktigste arena for læring. Lek er læring, og barnehagens helt sentrale arbeidsmetode.

Les mer

Omsorg og relasjoner

Alle barna skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Vi i Holmen Kanvas-barnehage tar dette på alvor! Vi har et ansvar for å skape gode relasjoner til barna, slik at alle opplever trygghet og omsorg!

Les mer

Tilvenning- en god start i barnehagen!

Når et barn begynner i barnehage, er det ofte første gang foreldrene overleverer en del av omsorgs- og oppdragelsesansvaret for barnet til andre. Derfor er akkurat tilvenning så viktig for oss; både å ta vare på barnet, men også foreldrene

Les mer

Merke- og planleggingsdager

4.
Februar

Markere samefolkets dag

18.
Februar

Karneval

19.
April

Planleggingsdag

Ansatte

Lene Hovdan

Daglig leder

Mer om Lene

Ansatt siden:
03.08.2020

Utdanning:
Førskolelærer

Fordypning:
Drama

Videreutdanning:
«Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen" «Barnehagen som lærende organisasjon" "Spesialpedagogikk" "Organisasjonspsykologi og ledelse".

Språk:
Norsk, engelsk

Fritekst:
Lene har vært ansatt i Kanvas siden 2006 og har jobbet som daglig leder i Mølleplassen Kanvas-barnehage og som assisterende daglig leder i Midtstuen Kanvas-barnehage før hun begynte i Holmen i 2020.

Mindre om Lene

Igor Kaltzakorta

Barnehagelektor

Mer om Igor

Ansatt siden:
01.08.2021

Utdanning:
Barnehagelærer med mastergrad.

Videreutdanning:
Psykososialt arbeid med barn og unge.

Språk:
Spansk, Baskisk, Norsk, Engelsk

Fritekst:
Sertifisert ICDP-foreldreveileder.

Mindre om Igor

Laila Møller

Barnehagelærer

Mer om Laila

Avdeling:
Ekorn

Ansatt siden:
01.02.2021

Utdanning:
Profesjonsbachelor i pedagogikk

Fordypning:
Mennesker med sosiale problemer

Ansvarsområde:
Faglig leder på avdeling Ekorn

Språk:
Dansk

Mindre om Laila

Charlotte Skurdal

Barnehagelærer

Mer om Charlotte

Avdeling:
Bjørn

Ansatt siden:
01.04.2019

Utdanning:
Barnevernspedagog

Videreutdanning:
Småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk

Mindre om Charlotte

Marte Olsen

Barnehagelærer

Mer om Marte

Avdeling:
Bjørn

Ansatt siden:
30.07.2018

Utdanning:
Utdannet lærer: lektor med tilleggsutdanning

Fordypning:
Språk, litteratur.

Videreutdanning:
Småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk. Veiledning for praksislærere (21/22).

Ansvarsområde:
Faglig leder på Bjørn Skolestarterne

Verv:
SU-representant

Språk:
Norsk

Fritekst:
Master i nordisk litteratur (UiO)

Mindre om Marte

Christina Pedersen

Barnehagelærer

Mer om Christina

Avdeling:
Rev

Ansatt siden:
01.02.2021

Utdanning:
Barnehagelærer

Fordypning:
Sosial- og spesialpedagogikk

Videreutdanning:
Læring, Kontakt og trivsel

Ansvarsområde:
Faglig leder på avdeling Rev.

Språk:
Dansk

Fritekst:
Christina ble utdannet i 2015 og har erfaring fra jobb på døgninstitusjon for barn og unge med fysisk og psykisk utviklingshemming. Hun har god erfaring i å knytte nære, gode og utviklende relasjoner. Igangsetter av meningsfulle og morsomme aktiviteter, samt har gode kommunikative aspekter både verbalt og ikke-verbalt.

Mindre om Christina

Siri Haugland Andersen

Fagarbeider

Mer om Siri

Avdeling:
Rev

Ansatt siden:
08.03.2021

Utdanning:
Barne- og ungdomsarbeider

Språk:
Norsk

Fritekst:
Siri har lang erfaring som fagarbeider i barnehage.

Mindre om Siri

Andrea Nause

Fagarbeider

Mer om Andrea

Avdeling:
Ekorn

Ansatt siden:
02.08.2021

Utdanning:
Barne- og ungdomsarbeider

Mindre om Andrea

Joakim Myhre

Assistent

Mer om Joakim

Avdeling:
Rev

Ansatt siden:
02.08.2021

Utdanning:
Bachelor i populærmusikk

Videreutdanning:
Faglærer i musikk

Språk:
Norsk

Mindre om Joakim

Rune Bjugan

Assistent

Mer om Rune

Avdeling:
Ekorn

Ansatt siden:
04.01.2021

Ansvarsområde:
Støtteassistent for barn med særskilt behov. Rune jobber ca 50% i Holmen og har 15 års erfaring fra barnehage.

Språk:
Norsk

Mindre om Rune

Alexandra Pendavis

Assistent

Mer om Alexandra

Avdeling:
Bjørn

Ansatt siden:
10.01.2020

Utdanning:
Studerer til å bli barnehagelærer

Ansvarsområde:
Verneombud

Verv:
Verneombud

Språk:
Norsk

Fritekst:
Alexandra har flere års erfaring fra jobb i barnehage.

Mindre om Alexandra

Johanne Kristoffersen

Assistent

Mer om Johanne

Avdeling:
Ekorn

Ansatt siden:
31.08.2020

Verv:
Tillitsvalgt Fagforbundet

Språk:
Norsk

Fritekst:
Johanne har flere års erfaring som assistent i barnehage.

Mindre om Johanne

Johanne Torvund

Assistent

Mer om Johanne

Avdeling:
Bjørn

Ansatt siden:
02.08.2021

Utdanning:
Spesialpedagogikk, bachelor

Videreutdanning:
Pågående master i spesialpedagogikk

Verv:
Spesialpedagogisk ressurs

Språk:
Norsk

Mindre om Johanne

Avdelinger

Opptak

Opptak i Kanvas-barnehager

Praktisk informasjon for deg som søker plass i Kanvas-barnehagene!

Les mer

Søke barnehageplass?

Klikk her for å komme direkte til kommunens søknadsportal for denne barnehagen!

Søk opptak