Desember_2018_17538464
Januar_2019_18060965
Januar_2019_18122830
Januar_2019_18434328
Lek_og_aktiviteter_inne_januar_2019_18401717
samefolkets dag
Lek 1
September_2018_15066014 (1)

En trygg tilvenning i Holmen Kanvas-barnehage

Tilvenning- en god start i barnehagen!

Når et barn begynner i barnehage, er det ofte første gang foreldrene overleverer en del av omsorgs- og oppdragelsesansvaret for barnet til andre. Derfor er akkurat tilvenning så viktig for oss; både å ta vare på barnet, men også foreldrene. Under tilvenningen skal vi skape sterke bånd mellom barnet og omsorgspersonen. Vi skal bli kjent med barnet ditt og barnets følelsesregister for å imøtekomme barnets behov for omsorg, være sammen med de i sine følelser og ta de på alvor!

May-Britt Drugli skriver at kvaliteten i barnehagen påvirkes av flere vilkår, blant annet personalets utdanningsnivå, kompetanse, størrelse på barnegruppen, daglige rutiner, faglige planer og kvaliteten på foreldresamarbeidet. I Holmen Kanvas-barnehage har vi over 50% barnehagelærere, og en småbarnsavdeling med kun ni barn og et stabilt personale. De aller minste er spesielt sårbare i forhold til at de har behov for tilstedeværende og trygge voksne.

Barnet får tildelt en primærkontakt ved barnehagestart. Denne primærkontakten vil ha ansvar for å skape trygghet hos barnet og foreldrene, og et godt foreldresamarbeid. I tilvenningsperioden vil foreldrene få informasjon om hvordan tilvenningsperioden er i Holmen Kanvas, praktisk informasjon, dagsrytmen på avdelingen, og vi er alltid tilgjengelig for spørsmål. Nye barn som skal starte på mellom- eller storebarnsavdeling, har også tilvenning på samme måte som de minste. Vi har en tydelig plan for tilvenning i barnehagen, som blir sendt ut til foreldrene rett etter å ha takket ja til plassen.

Tilvenningsplan:

En god tilvenning i barnehagen handler om at barnet skal få en trygg og god start i sin nye hverdag. Foreldre og barn vil i mai bli invitert til å komme på tilvenningsbesøk 1 gang i uken og i juni 2 ganger i uken. Da får barna mulighet til å bli kjent med rommet, de andre barna som skal starte på avdelingen og de voksne som skal være tilknytningsperson når barnehageåret starter.

Vi har startsamtaler med alle foreldrene før barnet starter i barnehagen. På denne måten får vi innsikt i behovene til ditt barn og blir bedre kjent.  Vi har en grovplan for tilvenning, men alle barn har ulike behov. Noen finner seg raskt til rette, mens noen trenger litt mer tid.

Den første dagen vil tilknytningspersonen møte dere i barnehagen, hvor dere vil bli tatt i mot og vi vil ha litt tid med dere og barnet. For barnet vil det være lettere i starten å ha en voksen å forholde seg til. Dette er for å skape trygghet hos barnet. Denne dagen vil barnet være cirka en time i barnehagen, hvor barnet får utforske avdelingen.

Den andre dagen vil den samme ansatte ta imot dere i barnehagen, hvor vi fortsetter å bli kjent med hverandre. Barnet og forelderen spiser lunsj sammen med oss i barnehagen.

Den tredje dagen vil igjen den samme ansatte ta imot barnet. Barnet skal denne dagen prøve å være litt alene hvis det er klart for det. Ikke stress med å gå. Det er viktig at foreldrene sier ordentlig ifra før de går og at de kommer tilbake. Her er det mulig å ta med seg noe lesestoff og ta en kaffe på kjøkkenet vårt, slik at dere er tilgjengelige hvis barnet har behov for det. Denne dagen prøver vi å legge barnet sammen i barnehagen, og barnet blir hentet når det våkner av foreldre. Det er viktig at forelderen er tilgjengelig på telefon, og oppholder seg i nærheten av barnehagen.

Den fjerde dagen blir barnet levert i barnehagen, hvor foreldre sier “hade” og går. Det er ofte lurt om barnet har litt kortere dager i starten, da dette er en stor overgang for barnet. Her minner vi om at vi følger barnets individuelle behov fortløpende. Det er viktig at dere foreldre er aktivt med disse dagene.

 

Velkommen til oss i Holmen Kanvas-barnehage!