Merke- og planleggingsdager

Desember 2020

11.

Luciafeiring

18.

Nissefest

Januar 2021

4.

Planleggingsdag

Februar 2021

5.

Markere samefolkets dag

18.

Karneval

Mars 2021

8.

Planleggingsdag

Mai 2021

14.

Planleggingsdag

Juni 2021

15.

Sommerfest med familien