Merke- og planleggingsdager

Januar 2023

2.

Planleggingsdag

Februar 2023

6.

Vi markerer samefolkets dag

16.

Karneval

Mars 2023

13.

Planleggingsdag

Mai 2023

19.

Planleggingsdag

31.

Kanvasfestival for skolestarterne

Juni 2023

15.

Sommerfest med familien